Appraisal

Vērtības bāze raksturo visticamāko cenu, kuru hipotētiskā darījumā varētu iegūt brīvā un atvērtā tirgū. 
Atbilstoši LVS 401:2013 standartu definīcijai, šajā kategorijā ietilpst Tirgus vērtība.


Tirgus vērtība ir aprēķināta summa – par kādu vērtēšanas datumā  īpašumam būtu jāpāriet no viena īpašnieka pie otra savstarpēji nesaistītu pušu darījumā starp labprātīgu pircēju un labprātīgu pārdevēju pēc atbilstoša piedāvājuma, katrai no pusēm rīkojoties kompetenti, ar aprēķinu un bez piespiešanas.
(Latvijas Standarts LVS401;2013, p.2.1.11)


Īpašuma tirgus vērtība atspoguļos tā labāko un efektīvāko izmantošanu. Labākā un efektīvākā izmantošana ir aktīva tāda izmantošana, pie kuras tiek gūts maksimālais labums, un kas ir reāli iespējama, tiesiska un finansiāli pamatota. Labākā un efektīvākā izmantošana var sakrist ar aktīva pašreizējo izmantošanas veidu, vai arī var būt kāds cits alternatīvs izmantošanas veids. To nosaka izmantošanas veids, kuru tirgus dalībnieks iecerējis, nosakot cenu, kuru tas būtu ar mieru maksāt par īpašumu.
(Latvijas Standarts LVS401;2013, p.3.12.4)

Piespiedu pārdošana  ir aktīva atsavināšanas situācijas raksturojums, nevis atšķirīga vērtību bāze.
(Latvijas Standarts LVS401;2013, p.3.19.1)


Piespiedu pārdošanas vērtība noteikta, pieņemot, ka piespiedu pārdošanas apstākļi stājas spēkā īpašuma vērtēšanas dienā. Nākotnē tā var būt spēkā tikai pie nosacījuma, ka tiek atsavinātas pilnas īpašuma tiesības uz vērtējamo objektu, un tā sastāvs un tiesiskais stāvoklis (apgrūtinājumi) atbilst vērtējumā uzrādītajam. 

SIA «Polisāde”  nekustamo īpašumu vērtētājs tirgū strādā kopš 1999.gada. Mēs veicam visa veida nekustamo īpašumu novērtēšanu Latgales reģionā.
 
SIA «Polisāde”  veic nekustamā īpašuma vērtēšanu sertificēta persona, ko apliecina LĪVA Kompetences uzraudzības biroja izsniegtais sertifikāts nekustamā īpašuma vērtēšanā. Uzņēmumu vada Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas asociētais biedrs un sertificēts vērtētājs Juris Borskis.
 
Veicam nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanu, saskaņā ar Latvijas Īpašumu Vērtēšanas Standartiem LVS-401 2013.
 
Savas darbības laikā sia „Polisāde” ir nodibinājis sadarbību ar daudzām Latvijas kredītiestādēm, līdz ar to, izmantojot mūsu sniegtos pakalpojumus, mūsu klienti iegūst iespēju vērsties izvēlētajā kredītiestādē.
 
Uzņēmums nekustamo īpašumu vērtēšanu veic dažādiem gadījumiem:

  • kredīta saņemšanai bankās un citās kredītus sniedzošās iestādēs.

  • īpašuma pirkšanai vai pārdošanai;

  • uzņēmuma pamatkapitālā ieguldāmā nekustamā īpašuma vērtēšanai UR;

  • uzņēmumā esoša nekustamā īpašuma novērtēšana finansu dokumentu vajadzībai (grāmatvedībai);

  • investīciju analīzei;

  • nekustamā īpašuma apdrošināšanai;

  • tiesām, vēstniecībām, pašvaldībām vai citām vajadzībām.


VĒRTĒŠANAS PAKALPOJUMU CENAS UN IZPILDES TERMIŅI

Izcenojumi

Darba stundas izmaksas sākas no 35,00 EUR un samazinās atkarīgā no darba apjoma.
Dzīvokļa vērtējums izmaksās apmēram 80 EUR, plus transporta izdevumi, ja objekts atrodas ārpus Daugavpils pilsētas teritorijas. 
Privātmājas vērtējums izmaksās no 140 EUR un dārgāk, plus transporta izdevumi ja objekts atrodas ārpus Daugavpils pilsētas teritorijas.
Neapdzīvojamo objektu vērtēšanas pakalpojumu izmaksas iesākas no 180 EUR (veikali, biroji, noliktavas, ražošanas telpas) un var sastādīt pat vairākus tūkstošus. 

Termiņi
Pasūtījumi tiek veikti no 1 līdz 15 darba dienām, atkarībā no objekta lieluma, atrašanās vietas, dokumentu esamības un pakalpojuma priekšapmaksas. Atsevišķos gadījumos jārēķinās ar pasūtījuma izpildes termiņu līdz 20 darba dienām. 

Nepieciešamie dokumenti (kopijas bez apliecinājumiem)
Zemesgrāmatu apliecība;
Zemes robežu plāni;
Inventarizācijas lietas;
Nomas līgumi (ja tādi eksistē). 
Ja tiek noteikta īpašuma nākotnes vērtība (pēc rekonstrukcijas) nepieciešama ir projekta dokumentācija un tāme. 

Mūsu vērtējumus akceptē šādas Latvijas kredītiestādes:
 
DNB Banka
Nordea Bank Finland Plc
Citadele
SEB banka
Trasta Komercbanka
PrivatBank
Latvijas Hipotēku un zemes banka

Norvik Banka
Rietumu Banka
Krediidipank
Latvijas tirdzniecības banka
SMP Bank
Reģionālā investīciju banka
Akciju komercbanka "Baltikums"
West Kredit
BIGBANK

Latvijas Uzņēmu reģistrs
 


(+371) 29608949

jurisborskis@inbox.lv

Skype: jurisborskis Skype Me™!

Legal address: Tabores iela 27, Daugavpilī, LV-5415, Latvia