Property maintenance

Uzņēmums piedāvā īpašuma uzturēšanu īpašnieka prombūtnes laikā.

Jūsu īpašuma uzturēšana iespējama ja Jūs esat prom, mēs paveiksim nepieciešamos darbu kas būtu nepieciešami lai īpašums paliktu labā izskatā un sakoptībā. 

 • Teritorijas uzkopšana ikdienā un pārdošanas vajadzībām
 • Atkritumu savākšana un izvešana
 • Zālāja pļaušana
 • Zālāja ierīkošana
 • Koškrūmu veidošana/nogriešana
 • Kokus un krūmu zarus, veco koku  nozāģēšana
 • Celmu izraušana, laukuma izlīdzināšana
 • Zālāja un puķu dobju ierīkošana, apkopšana
 • Sniega un apledojuma tīrīšana, izvešana 

Iekštelpas uzturēšana

 • Objekta sagatavošana pārdošanai
 • Telpas mitrā/sausā uzkopšana
 • Pagrabu telpas tīrīšana
 • Bēniņu telpas tīrīšana
 • Deratizācija (grauzēju iznīcināšana)
 • Dezinsekcija (insektu  iznīcināšana)

Stacionārās dūmu un ventilācijas kanālu apkalpošana

 • Stacionārās dūmu un ventilācijas kanālu tīrīšana
 • Stacionārās dūmu un ventilācijas kanālu  pārbaude

(+371) 29608949

jurisborskis@inbox.lv

Skype: jurisborskis Skype Me™!

Legal address: Tabores iela 27, Daugavpilī, LV-5415, Latvia