Apsaimniekošana

Uzņēmums piedāvā īpašuma uzturēšanu īpašnieka prombūtnes laikā.

Jūsu īpašuma uzturēšana iespējama ja Jūs esat prom, mēs paveiksim nepieciešamos darbu kas būtu nepieciešami lai īpašums paliktu labā izskatā un sakoptībā. 

 • Teritorijas uzkopšana ikdienā un pārdošanas vajadzībām
 • Atkritumu savākšana un izvešana
 • Zālāja pļaušana
 • Zālāja ierīkošana
 • Koškrūmu veidošana/nogriešana
 • Kokus un krūmu zarus, veco koku  nozāģēšana
 • Celmu izraušana, laukuma izlīdzināšana
 • Zālāja un puķu dobju ierīkošana, apkopšana
 • Sniega un apledojuma tīrīšana, izvešana 

Iekštelpas uzturēšana

 • Objekta sagatavošana pārdošanai
 • Telpas mitrā/sausā uzkopšana
 • Pagrabu telpas tīrīšana
 • Bēniņu telpas tīrīšana
 • Deratizācija (grauzēju iznīcināšana)
 • Dezinsekcija (insektu  iznīcināšana)

Stacionārās dūmu un ventilācijas kanālu apkalpošana

 • Stacionārās dūmu un ventilācijas kanālu tīrīšana
 • Stacionārās dūmu un ventilācijas kanālu  pārbaude

(+371) 29608949

jurisborskis@inbox.lv

Skype: jurisborskis Skype Me™!

Jur. adrese: Tabores iela 27, Daugavpilī, LV-5415, Latvija