Zeme 53,99 ha Sventes pag.

Pielietojums: Lauksaimniecības zeme
Zemes platība: 53,99 ha
Kadastra numurs: 4460 001 0049
Cena: 119 000 EUR

Zemes īpašums Lilienfelda, Svetes pafastā, četru zemes gabalu sastāvā. Zemes gabali atrodas blakus. Izmantojas kā lauksaimniecības zeme (aramzeme, ganības) un mežaudzes (lapu koki).  Atrodas granteta lauku ceļa malā, robežojas ar melioratīvajiem grāvjiem. Viļņains reljefs. Zemes īpašums ir iestrādāts, izmantojas patstavīgi. Uz daļas zemes īpašuma atrodas lapu koku mežaudze. Meža taksācija nav veikta. Lauksaimniecības zemes ir meliorētas. Pie zemes īpašuma pienāk vairāki grantēti ceļi. Atrodas 2 km attālumā no Daugavpils pilsētas robežas un 3 kilometru attālumā no Sventes. Pietiekoša platība vienā īpašumā lai veidotu nelielu lauku saimniecību un attīstīties piepērkot zemes perspektīvā.
(+371) 29608949

jurisborskis@inbox.lv

Skype: jurisborskis Skype Me™!

Jur. adrese: Tabores iela 27, Daugavpilī, LV-5415, Latvija